เนื่องจากจะมีการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ SUN OUTAGE ( ปรากฏการณ์ที่แนวของจานรับสัญญาณ ดาวเทียม และดวงอาทิตย์เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน )
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรับชม โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น 2 รอบในหนึ่งปี ได้แก่ ช่วงเดือนมีนาคม (Summer) และช่วงระหว่างเดือนกันยายนกับตุลาคม (Fall) เมื่อพ้นช่วง Sun Outage ไปก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ