• ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • รายการต่างๆ
  • ตั้งค่ารับสัญญาณและช่องทางการรับชม
  • การรับชม
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ เดิมชื่อ “ช่อง ASTV 5 สุวรรณภูมิ “โดยการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบดาวเทียม KU-BANDS ดาวเทียม NSS - 6 บนนความถี่11676 ซึ่งเป็นความถี่เดียวกับ ASTV หลังจากหมดสัญญาเช่า 2 ปีกับทาง ASTV ทางเราได้ออกมาดำเนินการเองโดยเปลี่ยนความถี่ใหม่เป็นความถี่ 11635 แต่ยังคงใช้ดาวเทียม NSS-6 ปัจจุบันออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ C-BAND THAICOM-6 และได้ย้ายที่ทำการจากถนนพระอาทิตย์มาอยู่ที่อาคาร TPI ทาวเวอร์ ชั้น 31 จนถึงปัจจุบัน ทางสถานีฯได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 (ซึ่งเป็นการทดลองการออกอากาศ) และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ทางสถานีฯก็ได้ออกอากาศอย่างเต็มรูปแบบ และนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่ง ภายใต้จุดยืนและอุดมการณ์ที่ต้องการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านการเมื่อง เศรษฐกิจ และสังคม ทุกรายการอัดแน่นด้วยข้อมูลเบื้องลึกที่เท็จจริง และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้บริโภคโดยส่งตรงถึงบ้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

2. เป็นทางเลือกช่องทางใหม่ให้กับประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

รูปแบบรายการ

1. นำเสนอรายการแบบ non format โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานและวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ที่กระชับฉับไวทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและอนาคต

2. เปิดช่องทางการติดต่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับ ความรู้และข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมได้อย่างดียิ่ง

กลุ่มเป้าหมาย

มุ่งบริการให้กับผู้ชมทางบ้านทุกระดับทั่วประเทศไทย ประมาณ 8-10 ล้านคน ได้แก่

1. ประชานในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
3. กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า
4. กลุ่มนักธุรกิจ
5. นักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป

การออกอากาศ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปแบบรายการต่างๆ

บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-BAND THAICOM-6 และทางเว็บไซต์ www.suwannabhumi.tv ประกอบด้วยรายการที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น รายการข่าว รายการวิเคราะห์เศรษฐกิจ รายการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง โดยติดตามรายการต่างๆทางช่องรายการของทางสถานีฯ โดยทุกรายการได้สอดแทรกเนื้อหาสาระอันครบครันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย

ตรงประเด็น
ผู้ดำเนินรายการ : อ.วันชัย สอนสิริ อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร
รูปแบบรายการ
รายงาน ข่าวสารประเด็นร้อนโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและวิเคราะห์ข่าวกันแบบตรงประเด็นกับ อ.วันชัย สอนสิริ
มองเทศ มองไทย
ผู้ดำเนินรายการ คุณสุดาทิพย์ อินทร
รูปแบบรายการ
เป็นรายการสรุปข่าวต่างประเทศในรอบวัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00

มุมมองของ...เจิมศักดิ์
ชื่อรายการ : มุมมองของ...เจิมศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการ : จิตกร บุษบา ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
รูปแบบรายการ :
มุมมองของเจิมศักดิ์เป็นรายการวิเคราะห์ข่าวและบุคคลในข่าวที่สำคัญๆในรอบวัน ออกากาศทุกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 09.30
ข่าวบ้าน การเมือง
ผู้ดำเนินรายการ : ธรรมศักดิ์ สมัยพันธ์, สมาพร ชูกิจ
รูปแบบรายการ : พูดคุย รายงานข่าวสถานการณ์บ้านเมือง
ประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจ พร้อมเปิดรับแสดงความคิดเห็นจากทางบ้าน
 
สภาริมน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ : วันเพ็ญ ศรีดี สุพัตรา สมถวนิช
รูปแบบรายการ : สรุปข่าวการเมืองในรอยสัปดาห์พร้อมวิเคราะห์ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

หนึ่งสมอง สองมือ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ณรงค์ พิริยเอนก
รูปแบบรายการ : ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ห้องข่าวสุดสัปดาห์
ผู้ดำเนินรายการ : ธรรมศักดิ์ สมัยพันธุ์
รูปแบบรายการ :
ติดตามข่างสารประเด็นร้อนของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและรับสานแสดงความคิดเห็นจากทางบ้าน
ส่องหุ้น
ผู้ดำเนินรายการ : เอกพิทยา เอมคงเอก สุนันท์ ศรีจันทรา
รูปแบบรายการ : เจาะลึกวิเคราะห์และแนวโน้มการลงทุนในแต่ละวัน
Sport of the day
ผู้ดำเนินรายการ : บี แหลมสิงห์ บอยเบิกบาน
รูปแบบรายการ :
นำเสนอเรื่องราวในวงการกีฬา และผลการแข่งขันกีฬาต่างๆที่น่าสนใจ

การศึกษาเพื่อประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ : สุทธิพล ผลสวัสดิ์
รูปแบบรายการ :
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่น่าสนใจ
วิเคราะห์ข่าวร้อน
ชื่อรายการ : วิเคราะห์ข่าวร้อน
ผู้ดำเนินรายการ : อ.พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อ.พิสุทธิ์ อำนาจวรประเสริฐ
เรื่องจริง เช้านี้
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฐนันท์ ศิริเจริญ ประชาไทย ธนณรงค์
รูปแบบรายการ :
พูดคุยรายงานข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมือง การเมืองไทยที่ได้รับความสนใจ
เกษตรสุวรรณภูมิ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกล้าพันธ์ เหงากุล
รูปแบบรายการ:
เป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตร ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 15.00 – 16.00 น.
Close-Up Thailand “ชัด ทุกพิกัดข่าว”
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอนันต์ ยศพลวัฒน์
รูปแบบรายการ :
เป็นรายการวิเคราะห์ข่าว เศรษฐกิจรอบทิศทางและเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ในคอนเซ็ปต์ ตำนานแบรนด์ ทั้งด้านวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆของการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด ออกอากาศทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 14.00-15.00 น.

ตั้งค่ารับสัญญาณเครื่องรับดังต่อไปนี้

Frequency : 3880 MHz
Symbol Rate : 3000 MSym/s
Polarization : Horizontal (H) Video PID : 242 , Audio PID : 342

ช่องทางการรับชม

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-BAND THAICOM-6 และทางเว็บไซต์ www.suwannabhumi.tv

ขอบข่ายการรับชม

ผู้รับชมผ่านกล่องดาวเทียม ระบบ C-BANDS ประมาณ 8-10 ล้านคนทั่วประเทศ

รับชมได้ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-BAND THAICOM-6

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI หมายเลข 218 (CALL CENTER 1247 )

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม INFOSAT หมายเลข 78,108 (โทร:02-584-4755)

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ หมายเลข 138 (CALL CENTER 02-853-8999)

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม THAISAT,IDEASAT,LEOTECH หมายเลข 197

(THAISAT โทร:02-245-6999 ,IDEASAT โทร:02-935-5768-9 ,LEOTECH โทร:02-595-8000)