• ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • รายการต่างๆ
  • ตั้งค่ารับสัญญาณและช่องทางการรับชม
  • การรับชม
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ เดิมชื่อ “ช่อง ASTV 5 สุวรรณภูมิ “โดยการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง ขึ้นดาวเทียม NSS- 6 บนนความถี่11676
ซึ่งเป็นความถี่เดียวกับ ASTV หลังจากหมดสัญญาเช่า 2 ปีกับทาง ASTV ทางเราได้ออกมาดำเนินการเองโดยเปลี่ยนความถี่ใหม่เป็นความถี่ 11635 แต่ยังคงใช้ดาวเทียม NSS-6
ในการออกอากาศเหมือนเดิมและได้ย้ายที่ทำการจากถนนพระอาทิตย์มาอยู่ที่อาคาร TPI ทาวเวอร์ชั้น 31 จะถึงปัจจุบัน
ทางสถานีฯได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 (ซึ่งเป็นการทดลองการออกอากาศ)และเมื่อวันที่1 กันยายน 2549 ทางสถานีฯก็ได้ออกอากศอย่างเจ็มรูปแบบและนับแต่วินาทีแรกที่เราได้ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่ง ภายใต้จุดยืนและอุดมการณ์ที่ต้องการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ
อาทิ เช่น ด้านการเมื่อง เศรษฐกิจ และสังคม ทุกรายการจะอัดแน่นด้วยข้อมูลเบื้องลึกที่เท็จจริง ฉับไวพร้อมทั้งจรรโลงและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้บริโภคโดยส่งตรงถึงบ้าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
2. เป็นทางเลือกช่องทางใหม่ให้กับประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

รูปแบบรายการ
1. นำเสนอรายการแบบ non format โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานและวิเคราะห์ข่าวสารทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่กระชับฉับไวทันต่อสถานการณ์
เพื่อมุ่งตอบสนองผู้บริโภคข่าวสารในยุคปัจจุบันและอนาคต
2. เปิดสายให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เท็จจริงและนำบุคคลสำคัญต่างๆที่ได้รับความสนใจ ณ ขณะนั้น
มาให้ความรู้และข้อมูลที่เท็จจริงเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมได้อย่างดียิ่ง

กล่มเป้าหมาย
มุ่งบริการให้กับผู้ชมทางบ้านทุกระดับทั่วทั้งประเทศไทย และประเทศข้างคียงไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน ได้แก่
1. ประชานในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
2. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
3. กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า
4. กลุ่มนักธุรกิจ
5. นักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป

การออกอากาศ
วันจันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปแบบรายการต่างๆ

บริษัท ทีวี ท็อปน๊อต โปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สถานี ช่องสุวรรณภูมิออกอากาศ 24 ชั่วโมง โดยสามารถรับชมระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม NSS-6
และทาง www.suwannabhumi.tv ลักษณะรูปแบบรายการต่างๆของสถานีเป็นรูปแบบรายการที่ให้ความรู้ทางข่าวสารบ้านเมือง ข่าวการเมืองที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูล
เบื้องล฿กข้อเท็จจริงต่างๆ, รายการหุ้น วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน-การธนาคาร รวมถึงเกาะติดผลการแข่งขันกีฬาที่ทุกคนไม่ควรพลาด โดยทุกรายการได้สอด
แทรกเนื้อหาสาระอันครบครันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย

ตรงประเด็น
ผู้ดำเนินรายการ : อ.วันชัย สอนสิริ อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร
รูปแบบรายการ
รายงาน ข่าวสารประเด็นร้อนโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและวิเคราะห์ข่าวกันแบบตรงประเด็นกับ อ.วันชัย สอนสิริ
มองเทศ มองไทย
ผู้ดำเนินรายการ คุณสุดาทิพย์ อินทร
รูปแบบรายการ
เป็นรายการสรุปข่าวต่างประเทศในรอบวัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00

มุมมองของ...เจิมศักดิ์
ชื่อรายการ : มุมมองของ...เจิมศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการ : จิตกร บุษบา ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
รูปแบบรายการ :
มุมมองของเจิมศักดิ์เป็นรายการวิเคราะห์ข่าวและบุคคลในข่าวที่สำคัญๆในรอบวัน ออกากาศทุกจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 09.30
ข่าวบ้าน การเมือง
ผู้ดำเนินรายการ : ธรรมศักดิ์ สมัยพันธ์, สมาพร ชูกิจ
รูปแบบรายการ : พูดคุย รายงานข่าวสถานการณ์บ้านเมือง
ประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจ พร้อมเปิดรับแสดงความคิดเห็นจากทางบ้าน
 
สภาริมน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ : วันเพ็ญ ศรีดี สุพัตรา สมถวนิช
รูปแบบรายการ : สรุปข่าวการเมืองในรอยสัปดาห์พร้อมวิเคราะห์ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

หนึ่งสมอง สองมือ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ณรงค์ พิริยเอนก
รูปแบบรายการ : ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ห้องข่าวสุดสัปดาห์
ผู้ดำเนินรายการ : ธรรมศักดิ์ สมัยพันธุ์
รูปแบบรายการ :
ติดตามข่างสารประเด็นร้อนของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและรับสานแสดงความคิดเห็นจากทางบ้าน
ส่องหุ้น
ผู้ดำเนินรายการ : เอกพิทยา เอมคงเอก สุนันท์ ศรีจันทรา
รูปแบบรายการ : เจาะลึกวิเคราะห์และแนวโน้มการลงทุนในแต่ละวัน
Sport of the day
ผู้ดำเนินรายการ : บี แหลมสิงห์ บอยเบิกบาน
รูปแบบรายการ :
นำเสนอเรื่องราวในวงการกีฬา และผลการแข่งขันกีฬาต่างๆที่น่าสนใจ

การศึกษาเพื่อประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ : สุทธิพล ผลสวัสดิ์
รูปแบบรายการ :
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่น่าสนใจ
วิเคราะห์ข่าวร้อน
ชื่อรายการ : วิเคราะห์ข่าวร้อน
ผู้ดำเนินรายการ : อ.พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อ.พิสุทธิ์ อำนาจวรประเสริฐ
เรื่องจริง เช้านี้
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฐนันท์ ศิริเจริญ ประชาไทย ธนณรงค์
รูปแบบรายการ :
พูดคุยรายงานข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมือง การเมืองไทยที่ได้รับความสนใจ
เกษตรสุวรรณภูมิ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกล้าพันธ์ เหงากุล
รูปแบบรายการ:
เป็นรายการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตร ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 15.00 – 16.00 น.
Close-Up Thailand “ชัด ทุกพิกัดข่าว”
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอนันต์ ยศพลวัฒน์
รูปแบบรายการ :
เป็นรายการวิเคราะห์ข่าว เศรษฐกิจรอบทิศทางและเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ในคอนเซ็ปต์ ตำนานแบรนด์ ทั้งด้านวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆของการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด ออกอากาศทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 14.00-15.00 น.

ตั้งค่ารับสัญญาณเครื่องรับดังต่อไปนี้

Frequency : 11635 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksps
FEC : ¾
Polarization : Horizontal
ช่องทางการรับชม ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง รับชมผ่านสัญญาณดาวเทียม NSS-6 KU-Band
www.suwannabhumi.tv , เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ
ช่องทั้งหมด
ช่องทั้งหมด ณ ปัจจุบัน บนความถี่ 11635 ได้แก่
NEWS1 Nation Chanel
TOC AFC
Happy Variety Channel CGNTV
E-San Discovery ACE Channel
Body and Mind (เถ้าแก่) Suwannabhumi Channel
DMC TNN 24
FMTV (For Mankind) D Station
TCC WBTV
Peak Channel TAI TV 2
Hello Channel

ขอบข่ายการรับชม

ขอบข่ายการรับชมของที่ชมดาวเทียม NSS-6 KU-Band
- ทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ มีสมาชิกรับชม ประมาณ2.5 ล้านครัวเรือน หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านคนทั่วประเทศ (ข้อมูลจากทางสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย)
- ทางจาน NSS-6 KU-Band มีสมาชิกประมาณ 3 ล้านจานหรือโดยเฉลี่ย ผู้ชมคนดูประมาณ 8-10 ล้านคนทั่วประเทศ

ท่านที่ต้องการรับชม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. กรณีที่รับสัญญาณจากดาวเทียม NSS 6 อยู่แล้ว ให้ทำการค้นหาช่องรายการใหม่

a. เข้าไปที่ Menu การติดตั้ง เลือกคำสั่ง “ค้นหาช่องรายการ”
b. เลือกชื่อดาวเทียมเป็น “NSS 6”
c. เลือกคำสั่ง “แสกนดาวเทียม”
d. รอให้เครื่องทำการค้นหาช่องรายการจนครบ เป็นอันเสร็จขั้นตอน

2. กรณีที่ติดตั้งจานรับสัญญาณีรับดาวเทียมใหม่

โปรดติดต่อกับบริษัทฯหรือร้านที่รับติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใกล้บ้านท่านแล้วบอกจุดประสงค์ต้องการ
รับช่องเนชั่น ตามรายละเอียดนี้
- หลังจากติดตั้งจานและเครื่องรับเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการปรับจานรับดาวเทียมไปที่ดาวเทียม NSS-6 ตำแหน่งดาวเทียม 95 องศาตะวันออก (ค่อนไปทางทิศใต้)
แนะนำ ให้ใช้จานรับสัญญาณขนาด 60 หรือ 75 เซ็นติเมตร, universal LBN

- ตั้งค่ารับสัญญาณเครื่องรับดังต่อไปนี้
o Frequency : 11635 MHz
o Symbol Rate : 27500 Ksps
o FEC : ¾
o Polarization : Horizontal

- ทำการปรับกล่องรับสัญญาณ ตามขั้นตอนดังนี้
o เข้าไปที่ Menu การติดตั้ง เลือกคำสั่ง “ค้นหาช่องรายการ”
o เลือกชื่อดาวเทียมเป็น “NSS-6”
o เลือกคำสั่ง “แสกนดาวเทียม”
o รอให้เครื่องทำการค้นหาช่องรายการจนครบ เป้นอันเสร็จขั้นตอน