• ปรากฎการณ์ธรรมชาติ Sun Outage นี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ประมาณต้นเดือนมีนาคมแล้วปลายกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5-25 นาที และปรากฎการณ์นี้มีผลกระทบกับระบบสื่อสารทุกประเภทในประเทศไทย กรณีโทรทัศน์ดาวเทียมสัญญาณภาพจะถูกรบกวนหรือหายไปเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วจะกลับมาเมื่อโลกหมุนเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ระบบรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมก็จะเป็นปกติ

ที่มา https://psisat.com/sun-outage-2020/