• ด้วยระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์จะมีกำลังส่งสูงสุดผ่านมายังโลกที่เรียกว่า Sun Outage ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการรับสัญญาณดาวเทียม Thaicom5 (C-Band) เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามตารางเวลาเริ่มเกิดและเวลาสิ้นสุดข้างล่างนี้ (คำนวณโดยอ้างอิงจากขนาดจานรับดาวเทียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร กรณีเส้นผ่านศูนย์กลางจานใหญ่ขึ้นช่วงเวลาสัญญาณจะหายสั้นลง)
  • ปรากฎการณ์ธรรมชาติ Sun Outage นี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ประมาณต้นเดือนมีนาคมแล้วปลายกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5-25 นาที และปรากฎการณ์นี้มีผลกระทบกับระบบสื่อสารทุกประเภทในประเทศไทย กรณีโทรทัศน์ดาวเทียมสัญญาณภาพจะถูกรบกวนหรือหายไปเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วจะกลับมาเมื่อโลกหมุนเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ระบบรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมก็จะเป็นปกติ

ตาราง